Software

Pre Cogs S.A.S

Precogs levererar en mjukvara som kontrollerar globala priser på elektronikkomponenter och hjälper inköpare, legotillverkare och OEM företag att se att deras prisbild är korrekt. Verktyget använder en databas på mer än 20 miljoner komponenter. Verktyget är också mycket lämpligt vid kontroll av offerter och större BOM listor. Kontakta TRG för mer information