Kvalitetssystem hos TRG Components

ISO9001:2015

För oss som en distributör av elektronikkomponenter är det både viktigt och självklart att vi ska vara certifierade. Det handlar lika mycket om att ha godkännandet som att arbeta efter en bra manual och struktur tillsammans med kunden. Detta gäller både för att inte fel ska uppstå likväl som när fel har uppstått men det riktigt intressanta uppkommer faktiskt när vi jobbar för att inga fel ska uppstå.

Skillnad mot tidigare ISO 9000
ISO 9000:2015 skiljer sig framförallt i uppföljningen och konsekvensanalysen: har vi gjort rätt på kundens villkor och hur rättar vi till eventuella brister ? Det är hela tiden frågan som måste besvaras i kvalitetsmätningar internt och externt.

Många frågetecken har rätas ut under arbetets gång utefter fakta från våra 9001:2015-mätningar. Inga kunder ska behöva tveka på att det vi gör är korrekt och anpassat för marknaden och dess villkor.

Vilka är TRG?
TRG har sitt huvudkontor i Arlington, Virginia ca 10 minuter från Washington DC där det har varit beläget sedan 1958. Vi är alltså inte ett purfärskt företag så vår erfarenhet och kunskap sitter mer eller mindre i väggarna när det gäller komponentdistribution. TRG USA har vid tre tillfällen erhållit the Presidents Export Award som bevis för yppersta kvalitet i sin affärsverksamhet.

Hoppas att detta säger tillräckligt om oss, annars är du givetvis välkommen att höra av dig.

För mer information kontakta:
Dan Walterson, VD
E-post: dan.walterson(at) - Kein Spam - trg.se
Telefon: 0589-125 23

TRG Components AB
Box 137
732 23 ARBOGA