Affärsidé

TRG Components är den kompletta leverantören av elektronikkomponenter på marknaden i Skandinavien och Finland.

Vår affärsidé är att vara en av Sveriges bästa komponentleverantörer

genom att:

  • bygga långvariga samt förtroendefulla relationer
  • erbjuda bra teknisk säljkompetens
  • kunden skall uppleva att han/hon får bra personlig service och god leveranssäkerhet till ett fördelaktigt pris.