Halvledare för nätverk, kommunikation och Ethernet. USB2.0 till LAN m.m.

Kommunikationskretsar bl.a. RS-232 och RS-485.

Diskreta halvledare- dioder, likriktare, diacar, solcellsdioder m.m.

Fortune Semiconductor

IC-kretsar- digital multifunction meter ICs, ASICs m.m.

Unisonic Technologies

Kraftförsörjningskretsar, förstärkar-/komparator-IC, analoga switchar, Halleffekt-IC samt bipolära och Darlington-transistorer.